Nederlandse Vereninging van Genetisch Consulenten

   

       

          


NEDERLANDSE VERENIGING GENETISCH CONSULENTEN


Op 24 september 2002 is de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten officieel opgericht.

De Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten heeft ten doel het bevorderen van de klinische genetica en het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Lid van de vereniging kunnen worden genetisch consulenten (GC) die geregistreerd zijn door de begeleidingscommissie opleiding genetisch consulenten (BOGC) bij de Vereniging Klinisch Genetica Nederland (VKGN), de zogenaamde gewone leden, of personen die de opleiding tot GC volgen, de aspirant leden. Vooralsnog kent de vereniging geen buitengewone leden.
Om de opleiding tot GC te kunnen volgen dient men een aanstelling bij een klinisch genetisch centrum te hebben.

Filmpje over de genetisch consulent klik hier

 

Voorzitter
Beppy Caanen           
UMC Maasstricht
Afdeling Klinische Genetica
Postbus 5800

6202 AZ  Maasstricht
telefoon: 043-3875875

Secretaris
Els van Riel
UMC Utrecht
huispostnr. KC 04.084.02 Afd. Med. Genetica
Postbus 85090
3508 AB  Utrecht
telefoon:088-7553802


Penningmeester
Anja van Rens
NKI - AvL
Polikliniek Familiaire Tumoren
Plesmanlaan 121
1066 XZ Amsterdam
telefoon: 020-5127832

Poster ISONG Toronto 2004.doc