Nederlandse Vereninging van Genetisch Consulenten

   

       

Vera Hovers, de eerste genetisch consulent in Nederland is gestopt als genetisch consulent
Zij is nu Erelid van onze vereniging. 

 
Voor meer informatie klik hier


NEDERLANDSE VERENIGING GENETISCH CONSULENTEN


Op 24 september 2002 is de Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten officieel opgericht.

De Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten heeft ten doel het bevorderen van de klinische genetica en het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Lid van de vereniging kunnen worden genetisch consulenten (GC) die geregistreerd zijn door de begeleidingscommissie opleiding genetisch consulenten (BOGC) bij de Vereniging Klinisch Genetica Nederland (VKGN), de zogenaamde gewone leden, of personen die de opleiding tot GC volgen, de aspirant leden. Vooralsnog kent de vereniging geen buitengewone leden.
Om de opleiding tot GC te kunnen volgen dient men een aanstelling bij een klinisch genetisch centrum te hebben.

Voorzitter
Beppy Caanen           
UMC Maasstricht
Afdeling Klinische Genetica
Postbus 5800

6202 AZ  Maasstricht
telefoon: 043-3875875

Secretaris
Jose van Montfoort

ErasmusMC
Afdeling Klinische genetica
Postbus 2014
3000 CA  Rotterdam
telefoon: 010-7036915


Penningmeester
Anja van Rens
NKI - AvL
Polikliniek Familiaire Tumoren
Plesmanlaan 121
1066 XZ Amsterdam
telefoon: 020-5127832

Ereleden van de NVGC
Janet Hordijk
Hannie van Diemen
Vera Hovers

 

Poster ISONG Toronto 2004.doc